CLICK HERE TO REGISTER

TARIKH: 5 MAC 2016
TEMPAT: Dewan Multimedia, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat (FTSM), UKM Bangi Selangor
MASA: 8 AM – 5 PM
Yuran:
(termasuk makan minum)
RM50 – Biasa
RM10 – Pelajar/Mahasiswa
Bayaran boleh dibuat secara Direct Bank In ke akaun:

Persatuan Saintis Muslim Malaysia
Nombor Akaun: 12092010033214 (Bank Islam Malaysia Bhd).

Sila berikan slip bayaran/resit kepada Bendahari PERINTIS:
drnorazan61@gmail.com atau whatsapp/telegram di 019 250 2420.

SKOP

Mensinergi Kepakaran Ahli & Rakan Perintis (Smart partnership antara ahli & rakan Perintis)

OBJEKTIF

1. Menggembeling kepakaran dari kalangan ahli & Rakan PERINTIS dalam memacu perubahan

2. Mewujudkan SIG berdasarkan bidang-bidang yang dikenalpasti

PROGRAM

8:00 – 9:00 pagi : Pendaftaran
9.00 – 9.30 pagi : Planeri 1: Prof Dr Zainuddin Abdul Manan –Presiden

9:30 – 10:00 pagi : Planeri 2: Prof Dr Abdul Rashid Abdul Rahman

10.00 – 10.30 pagi : Planeri 3: Abdul Rashid Munir

10.30 – 11.00 pagi : Rehat/Kudapan

11.00 – 11.30 pagi : Planeri 4: Prof Dr Mohd Ali Hassan

11.30 – 12.00 t/hari : Planeri 5: Prof Dato’ Dr Ir Riza Atiq O.K Rahmat

12:00 – 1:00 petang : Sesi Soal Jawab Panel Planeri
1.00 – 2.30 pm : Makan tengahari dan solat
2.30 – 5.00 pm : Perbincangan Meja Bulat

5.00 – 5.30 petang : Resolusi/Penutup/Minum Petang

PLANERI

Planeri 1 – Smart Partnership and Strategic Plan of PERINTIS –Prof. Dr. Zanuddin Abdul Manan , Presiden PERINTIS dan Dekan Fakulti Kejuruteraan Kimia UTM

Planeri 2 – Transformation from Campus to Industry: Personal Journey – from idealism to reality – Prof Dr Abd Rashid Abdul Rahman- Setiausaha Agung, Federation of Medical Islamic Associations dan Perunding Kanan Kardiologi

Planeri 3 – K-Economy –Transfer Knowledge (Entreprenuership)- Tuan Haji Abdul Rashid Munir, Pengarah Urusan, ICMic Sdn Bhd

Planeri 4 – Cradle to Commercialisation (C2C)- Prof Dr Mohd Ali Hassan, Profesor Bioteknologi, UPM

Planeri 5 –Implementation of Contemporary Teaching and Learning at Higher Institution, Prof Dato’ Dr Ir Riza Atiq O.K Rahmat- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa), UKM

PERBINCANGAN MEJA BULAT

1. Kumpulan 1 – Melibatkan kumpulan orang muda- Membincangkan harapan dan cabaran
2. Kumpulan 2 – Kerjasama dalam R&D
3. Kumpulan 3 – Keusahawanan