Keterangan Logo

  • Bulan sabit – melambangkan agama Islam yang menjadi asas kepada penubuhan PERINTIS;
  • Cakerawala – melambangkan keluasan ilmu
  • Perkataan “PERINTIS” – nama rasmi pertubuhan.

Warna Logo

  • Hijau – melambangkan agama Islam yang suci
  • Kuning, biru merah – spektrum warna primer, melambangkan ciri-ciri Malaysia
  • Orbit – kesejagatan, ikatan atom yang kuat, kelestrarian sains dan teknologi utk manusia dan alam sejagat