Menu

2013 Volume 3, No 1

ISSN 2232 0725
 1. A REVISIT OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGY AND THE HUMANIZATION PARADIGM
  Suleiman Zubair, Abubakar Sadik Mustafa, Ahmad Ali Badri, Ali Reza Lari, Mohammadreza Daroonparvar, Fauzi Hussin
 2. PEMBELAJARAN DEWASA SEBAGAI SUATU JIHAD INTELEKTUAL
  Zulkifli Khair, Rosman Md. Yusoff, Mohd Azhar Abd Hamid
 3. PRESTASI PEMBAKARAN MENGGUNAKAN PEMUSAR UDARA ALIRAN PAKSI DENGAN NOMBOR PUSAR YANG BERBEZA
  Mohd Haris Ahmad, Mohammad Nazri Mohd Jaafar, Mohamad Shaiful Ashrul Ishak
 4. A REVIEW OF MUSLIM MARITIME TRADITION
  Omar Yaakob, Mohamad Pauzi Abdul Ghani, Faizul Amri Adnan
 5. EFFECT OF FAITH-BASED INTERVENTION ON DIETARY BEHAVIOUR CHANGE
  Suriani Ismail, Khadijah Shamsuddin, Khalib Abdul Latiff, Hazizi Abu Saad, Latifah Abd Majid, Fadlan Mohd.Othman
 6. PEMBANGUNAN BAHAN DORONG AMMONIUM NITRAT UNTUK ROKET PEPEJAL
  Mohamad Nazri Mohd Jaafar, Wan Khairuddin Wan Ali, Shah Rizal Ruslan